หน้าแรก
 
  เลขาธิการคุรุสภา
ถอนใบวิชาชีพครู มอส.794 คน
กมว เห็นชอบเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูบัณฑิต มอส 794 คน นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กมว วันที่ 9 พฤษภาคม ว่า กมว ได้อนุมัติตามที่สำนักงาน

Tag : หาว , ราย , วิท , ประ , เปิด , ใหม่ , คุรุสภา , มหาวิทยาลัย , วันที่ , ท่า

เคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
ลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายข้อที่ 7 ที่ตนให้ไว้ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง รมว ศธ โดยจะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก ค ศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สกสค ธนาคารออมสิน และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ เพื่อวางแผนร่วมกันในวันที่ 31 มี ค นี้ รมว ศธ กล่าวต่อไป

Tag : ตัว , ก่อน , ฟรี , หาว , เดลิน , ยะลา , มือ , การทำ , วิท , ออม

รับสมัคร ครูผู้ช่วย'54 บัณฑิตจบใหม่ไม่ต้องใช้ปริญญา
ั้งหมด ที่สำคัญยังเป็นประโยชน์แก่บัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่ด้วยนายพิษณุกล่าวว่า สำหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะต้องนำมายื่นด้วยนั้น จะต้องนำตัวจริงมายื่น ซึ่งนายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา ยืนยันว่าจะออกใบประกอบวิชาชีพครูได้ทันแน่นอน อย่างไรก็ตาม สำหรับตัวเลขคาดการณ์ของผู้สมัครสอบบรรจุในปีนี้ น่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมียอดสมัครสอบประมาณ 1 แสนกว่าคน แต่ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เปิด

Tag : ตัว , ก่อน , หาว , รายงาน , มือ , สามารถ , สนก , ใบประกอบวิชาชีพครู , ราย , วิท

กฎเหล็กคุรุสภา ครูต้องจบ ป.ตรี
นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา ระบุว่า ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยจากนี้ไปต้องเรียนจบปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือ เทียบเท่า เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่ได้วุฒิปริญญาตรี ให้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย ภายใ

Tag : ก่อน , หาว , สอบ 9 มาตรฐาน , ทุน , สามารถ , วิท , เนื้อ , ประ , คุรุสภา , มหาวิทยาลัย

เสมา 1 เมินมติ กมธ.ไม่ล้มกระดานผู้แทนคุรุสภา
ารณายกเลิกผลการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ ก ค ศ เขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 175 เขต แล้วให้เริ่มกระบวนการคัดเลือกใหม่ทั้งหมด ว่าตนได้ให้นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา และ ศ ดร สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธาน กกต ศธ เข้าพบเพื่อรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งเบื้องต้นพบว่า มีบางเขตที่มีปัญหาฟ้องร้อง แต่เป็นเพียงส่วนน้อยไม่น่าจะเกินร้อยละ 15 ของทั้งหมด ซึ่งในการประชุมบอร์ด ก ค

Tag : กรรมาธิการ , เดลิน , รายงาน , มือ , กกต , การแก้ไขรัฐธรรมนูญ , ราย , ถ้า , เดลินิ , เนื้อ

คุรุสภาจับมือมหาวิทยาลัย
พัฒนาครูไม่จบปริญญาตรี นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า เนื่องจากในการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้มีข้อกำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพว่า ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา แต่จากการสำรวจพบว่า ปัจจุบันยังมีครูกว่า 10 000 คนไม่จบปริญญาตรี

Tag : หาว , เดลิน , มือ , สามารถ , วิท , เดลินิ , เนื้อ , ประ , เปิด , คุรุสภา

ขรก.ร้องนายกฯแฉจัดซื้ออาชีวะมีกลิ่นไม่ดี
ารการอาชีวศึกษา สอศ ขอให้สอบสวนทางวินัยโดยระบุว่าขาดราชการ 82 วันว่า ขณะนี้ตนได้ให้ทนายความรวบรวมข่าว พร้อมขอให้นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กอศ และนายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงการขาดราชการ และประเด็นหนังสือปลอมของคุรุสภาที่เชิญให้เข้าประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่าตนกระทำตามที่เป็นข่าวหรือไม่ หลังจากนั้นจะได้รวบรวมฟ้องทั้งทางแพ่งและอาญา รวมทั้งจะร้อง

Tag : ว่าจะไม่ , เดลิน , ศาลรัฐธรรมนูญ , รายงาน , ประเทศไทย , มือ , การทำ , เจาะ , ตรวจเงินแผ่นดิน , ราย

ออกกฎใหม่ ครูไร้ประสิทธิภาพให้พ้นราชการ
ับราชการเป็นครูผู้ช่วย กรณีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่ อ ก ค ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 หารือว่า การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาแสดง ต่อมาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกใบอนุญาตฯย้อนหลังไปถึงก่อนวันรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ และมีเขตพื้นที่ฯ ยังคงเหลือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้อยู่อีกหลายเขต ซึ่งเขตพื้นที่ฯที่ไม่มีบัญชีจะขอใช้บัญชีนั้นได้หรือไม่น

Tag : อุทธรณ์ , ตัว , ก่อน , บัญชี , รายงาน , มือ , สามารถ , ราย , ปรากฏ , การบรรจุแต่งตั้ง

ขู่ฟ้องบอร์ดก.ค.ศ.หากล้มกระดานผู้แทนคุรุสภา
องค์กรจี้ยุบกกต ศธ ม็อบครูขยับกดดัน นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการ กมธ การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร มีมติเสนอนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว ศึกษาธิการ ศธ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก ค ศ พิจารณายกเลิกผลการคัดเลือก ผู้

Tag : กรรมาธิการ , วิเค , ยินดี , ตัว , ก่อน , เดลิน , กกต , ราย , ถ้า , เดลินิ

จบป.บัณฑิต ราชภัฏสวนสุนันทา สอบบรรจุครูไม่ได้
เลขาธิการคุรุสภา แจง จบป บัณฑิต ราชภัฏสวนสุนันทา สอบบรรจุครูไม่ได้ เหตุ มีการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นตามเงื่อนไข ชี้ ต้องจัดสอนเพิ่มเติมให้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิ

Tag : ก่อน , หาว , รายงาน , ราย , วิท , สุนันทา , ประ , เปิด , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , คุรุสภา

1


ชุดราตรีหรู , ราชภัฏเชียงใหม่ , กอล์ฟ พิชญะ , สงครามโลก , คอนเสิร์ต เจ , คาร์โบไฮเดรต , แก่งคุดคู้ , ร้านอาหารไทย , เกมส์แกล้งคน , ใจสั่งมา , เกมส์สร้างกล่อง , ฟังเทศน์ , เกมส์ปลูก , ดูดวงรายปักษ์ , งานขับรถเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , จักรยาน , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , ความรัก , จักรยานเสือหมอบ
www.siamgag.com |