หน้าแรก เคส iphone 5s เคส iphone เคสไอโฟน4 แบตสํารอง แบตสํารองมือถือ
 
  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
หุ้นปิดเพิ่มขึ้น 11.58 จุด
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด ณ เวลา 14 00 น ซื้อที่ 31 26 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขายที่ 32 64 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐเนื้อหาโดย INN News

Tag : กสิ , เนื้อ , เปลี่ยน , ขาย , ขายที่ , ไทย , ที่ , ธนาคาร , ธนาคารกสิกร , อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

หุ้นปิดตลาด บวก 2.39 จุด
สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 39 จุด มาปิดที่ 806 52 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 23 347 96 ล้านบาท ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด ณ เวลา 15 44 น ซื้อที่ 31 21 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขายที่ 32 59 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐเนื้อหาโดย INN News

Tag : ตัว , กสิ , เนื้อ , วันที่ , เปลี่ยน , ตลาดหลัก , ตลาดหลักทรัพ , ขาย , ตลาดหลักทรั , ขายที่

ตลาดหุ้นปิดทำการวันสุดท้ายบวก0.48จุด
มาปิดที่ 793 67 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 21 051 02 ล้านบาท ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด ณ เวลา 15 38 น ซื้อที่ 31 25 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขายที่ 32 63 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื้อหาโดย INN News

Tag : ดหุ้น , กสิ , เนื้อ , เปลี่ยน , ขาย , ขายที่ , ไทย , ที่ , ซื้อขาย , ตลาดห

หุ้นไทยเช้าติดลบ 1.48 จุด
มาปิดที่ 787 86 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 10 708 03 ล้านบาท ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด ณ เวลา 08 24 น ซื้อที่ 31 24 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขายที่ 32 62 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐเนื้อหาโดย INN News

Tag : กสิ , เนื้อ , เปลี่ยน , ขาย , ขายที่ , ไทย , ที่ , ซื้อขาย , ธนาคาร , ธนาคารกสิกร

หุ้นเช้าปิดลดลง0.15 จุด ปิดที่803.98 จุด
สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 0 15 จุด มาปิดที่ 803 98 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 11 376 80 ล้านบาท ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด ณ เวลา 08 27 น ซื้อที่ 31 20 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขายที่ 32 58 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื้อหาโดย INN News

Tag : ตัว , กสิ , เนื้อ , เปลี่ยน , ตลาดหลัก , ตลาดหลักทรัพ , ขาย , ตลาดหลักทรั , ขายที่ , ไทย

หุ้นเช้าปิดบวก4.21จุดปิดที่824.81จุด
สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 21 จุด มาปิดที่ 824 81 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 11 193 90 ล้านบาท ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด ณ เวลา 08 29 น ซื้อที่ 31 20 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขายที่ 32 58 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื้อหาโดย INN News

Tag : ตัว , กสิ , เนื้อ , เปลี่ยน , ตลาดหลัก , ตลาดหลักทรัพ , ขาย , ตลาดหลักทรั , ขายที่ , ไทย

หุ้นปิดบวก 2.51 จุด
มาปิดที่ 791 85 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 22 691 14 ล้านบาท ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด ณ เวลา 11 32 น ซื้อที่ 31 24 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขายที่ 32 62 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื้อหาโดย INN News

Tag : กสิ , เนื้อ , เปลี่ยน , ขาย , ขายที่ , ไทย , ที่ , ซื้อขาย , ธนาคาร , ธนาคารกสิกร

หุ้นช่วงเช้าปิดพุ่ง 9.98จุดปิดที่824.66
สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 9 98 จุด มาปิดที่ 824 66 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 14 544 16 ล้านบาท ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด ณ เวลา 09 37 น ซื้อที่ 31 27 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขายที่ 32 65 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื้อหาโดย INN News

Tag : ตัว , กสิ , เนื้อ , เปลี่ยน , ตลาดหลัก , ตลาดหลักทรัพ , ขาย , ตลาดหลักทรั , ขายที่ , ไทย

ตลาดหุ้นปิด บวก 2.89 จุด
สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 89 จุด มาปิดที่ 817 57 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 29 337 75 ล้านบาท ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด ณ เวลา 09 37 น ซื้อที่ 31 27 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขายที่ 32 69 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื้อหาโดย INN News

Tag : ตัว , ดหุ้น , กสิ , เนื้อ , วันที่ , เปลี่ยน , ตลาดหลัก , ตลาดหลักทรัพ , ขาย , ตลาดหลักทรั

กองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวชื่นชมที่จีนตัดสินใจจะผ่อนปรนเรื่องค่าเงินหยวน
ีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิรูประบบแลกเปลี่ยนเงินตรา ด้านนายทิโมธี ไกธ์เนอร์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐก็กล่าวแสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของจีนในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน พร้อมระบุว่า การผ่อนปรนอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนจะทำให้เศรษฐกิจโลกเติบโตด้วยเนื้อหาโดย กรมประชาสัมพันธ์

Tag : ยินดี , เศรษฐกิจโลก , ทุน , เนื้อ , การเงิน , ประ , เปลี่ยน , เรื่อง , กรม , อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน

หุ้นปิด +0.57 ปิดที่ 806.64 จุด
สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 0 57 จุด มาปิดที่ 806 64 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 12 029 49 ล้านบาท ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด ณ เวลา 08 22 น ซื้อที่ 31 15 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขายที่ 32 53 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื้อหาโดย INN News

Tag : ตัว , กสิ , เนื้อ , เปลี่ยน , ตลาดหลัก , ตลาดหลักทรัพ , ขาย , ตลาดหลักทรั , ขายที่ , ไทย

เช็คดวงด่วน! 2-8 กรกฎาคม 2555
เหลือจากคนที่คุณคิดไม่ถึง ด้านการเงิน หมุนเวียนคล่อง ขายไอเดียให้ผู้อื่นไปทำต่อเพราะไม่มีเวลา มีรายรับจากการให้เช่าทรัพย์สิน และควรจะใช้ทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่า จะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาทองคำหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบคนที่ใช่และจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่รวดเร็ว จะอันตรายไปรึเปล่าคิดดูนะ ถ้าดีจริงก็ยินดีด้วยล่ะกัน ส่วนคนมีคู่ ยังกลมเกลียวเหนียวแน่นกันดี TIPS ชาวราศีพฤษภมีสัญลักษณ์เป็น

Tag : คนอื่น , อึด , กฎหมาย , อารมณ์ , อ่าน , ยินดี , ตัว , เล่น , จิต , ก่อน

หุ้นเช้าปิด เพิ่มขึ้น 5.34 จุด
สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 34 จุด มาปิดที่ 774 89 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 11 253 02 ล้านบาท ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด ณ เวลา 12 00 น ซื้อที่ 31 27 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขายที่ 32 65 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื้อหาโดย INN News

Tag : ตัว , กสิ , เนื้อ , เปลี่ยน , ตลาดหลัก , ตลาดหลักทรัพ , ขาย , ตลาดหลักทรั , ขายที่ , ไทย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนของจีนยังคงเดิม
สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า ธนาคารกลางปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนต่อดอลลาร์สหรัฐในเช้าวันนี้คงเดิม อยู่ที่ 6 8275 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังธนาคารกลางจีนประกาศเมื่อวันเสาร์ว่า จะให้

Tag : รายงาน , ราย , เนื้อ , ประ , เปลี่ยน , ปล่อย , สกุลเงิน , กรม , พัน , วันนี้

ธนาคารกลางจีนประกาศเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวน
สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า ธนาคารกลางจีนได้ประกาศปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนของจีนใหม่วันนี้ โดยกำหนดให้อยู่ที่ 6 7980 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0 43 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเมื่อวานนี้ที่อยู่ที่ 6 8275 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังจากจีนเพิ่งได้ให้คำมั่นว่า จะเปิดเ

Tag : ก่อน , รายงาน , ราย , เนื้อ , ประ , เปิด , ใหม่ , เปลี่ยน , ท่า , รวดเร็ว

ส.อ.ท.คาดส่งออกอาหารปี53โตกว่าร้อยละ10
ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 10 หรือคิดเป็นมูลค่า 8 2 หมื่นล้านบาท โดยสินค้าอาหารในกลุ่มสำเร็จรูป ได้แก่ ไก่ ข้าว น้ำตาลทราย และ มันสำปะหลัง ยังเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูง แต่ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากค่าเงินบาท ยังคงอยู่ที่ระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้การส่งออกสินค้าในกลุ่มอาหาร ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ นายวิศิษฏ์ ยังกล่าวด้วยว่า ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้

Tag : ตัว , สินค้า , หาว , ประเทศไทย , กสิ , เสี่ย , สามารถ , ราย , สภาอุตสาหกรรม , เนื้อ

หุ้นภาคเช้าปิดลดลง2.98จุดปิดที่790.21จุด
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด ณ เวลา 08 25 น ซื้อที่ 31 25 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขายที่ 32 63 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐเนื้อหาโดย INN News

Tag : กสิ , เนื้อ , เปลี่ยน , ขาย , ขายที่ , ไทย , ที่ , ธนาคาร , ธนาคารกสิกร , อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

หุ้นปิดบวกทะลุ800จุด-จีนคลายเงินหยวน
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของ ธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด ณ เวลา 14 25 น ซื้อที่ 31 13 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขายที่ 32 51 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐเนื้อหาโดย INN News

Tag : กสิ , เนื้อ , เปลี่ยน , ขาย , ขายที่ , ไทย , ที่ , จีน , ธนาคาร , ธนาคารกสิกร

หุ้นภาคเช้าปิดบวก6.97จุดปิดที่824.54จุด
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด ณ เวลา 08 20 น ซื้อที่ 31 24 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขายที่ 32 62 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐเนื้อหาโดย INN News

Tag : กสิ , เนื้อ , เปลี่ยน , ขาย , ขายที่ , ไทย , ที่ , ธนาคาร , ธนาคารกสิกร , อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ตลาดหุ้นปิดบวก 3.03 จุด
มาปิดที่ 820 60 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 24 868 50 ล้านบาท ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด ณ เวลา 14 07 น ซื้อที่ 31 20 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขายที่ 32 58 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื้อหาโดย INN News

Tag : ดหุ้น , กสิ , เนื้อ , เปลี่ยน , ขาย , ขายที่ , ไทย , ที่ , ซื้อขาย , ตลาดห

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>


โปรแกรมฟุตบอลโลก , ชุดฮันบก , เสียวฟัน , คืนภาษีบ้านหลังแรก , ฟิสิกส์ราชมงคล , เพลง love rain , อักษรศาสตร์ , ประมูล 3จี , วันสารทไทย , เป้ย ปานวาด , ดาบซามูไรของแท้ , เก้าอี้ไม้ , ตู้หยอดเหรียญ , ตัวจริงเสียงจริง , ต่อเติมบ้าน , บ้านไม้ชั้นเดียว , โทรศัพท์มือถือใหม่ , เกิดวันอาทิตย์ , ดอกเบี้ยเงินกู้ , มิตร ชัยบัญชา , เกมส์นักสู้หางาน , สมัครงาน , เสื้อผ้าแฟชั่น , พระเครื่อง , กล้องวงจรปิด , บ้านมือสอง , รถมือสอง , แท็บเล็ต , มือถือ , ชุดแต่งงาน , ครีมทาผิวขาว , คอนโดมือสอง , ขายสุนัข , จักรยาน , เสื้อผ้าราคาถูก , ตลาดพระเครื่อง , กล้องวงจรปิดไร้สาย , ขายบ้าน , รถบ้านขายเอง , ไอแพดมินิ , มือถือมือสอง , เช่าชุดแต่งงาน , ครีมหน้าใส , ขายคอนโด , ขายลูกสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , คอลลาเจน , กลูต้าไธโอน , ร้านค้าออนไลน์ , เปิดร้านค้าออนไลน์ , สมัครงาน , หางาน , sonicphone.com , ladyjj.com , เคสไอโฟน5 , เคสไอโฟน5s , เคสไอโฟน4 , เคสไอโฟน , เคส iphone 5s , เคส iphone , แบตสํารอง , แบตสำรอง , แบตสํารองมือถือ , แบตเตอรี่สํารอง , เคส s4 , เคส grand 2 , เคส note 3 , เคสs4 , เคสแกรนด์2 , เคสโน๊ต3 , นาฬิกาข้อมือ , นาฬิกาข้อมือผู้หญิง , นาฬิกาข้อมือผู้ชาย , นาฬิกาแฟชั่น , มือถือ , โทรศัพท์มือถือ , ราคามือถือ , เปรียบเทียบมือถือ , ร้านค้าออนไลน์ , เปิดร้านค้าออนไลน์ , จักรยาน , จักรยานเสือภูเขา , จักรยานพับได้ , จักรยานญี่ปุ่น , จักรยานมือสอง , hosting , โฮสติ้ง , เว็บโฮสติ้ง , โฮสติ้งฟรี
www.siamgag.com |