หน้าแรก
 
  สีประจำวัน
วงจรชีวิต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
เวลา 06 26 23 30 น ทำการมงคลได้สารพัดตามฤกษ์บนหมวดภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 23 31 24 00 น ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดเทศาตรีฤกษ์ ทิศที่เป็นมงคล ทิศพายัพ ตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศอัปมงคล ทิศอาคเนย์ ตะวันออกเฉียงใต้ สีประจำวัน สีเขียว สีสิริมงคล สีม่วงดอกตะแบก สีอัปมงคล สีชมพู ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีพิจิก ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีสิงห์ เกิดวันนี้ เด็กชาย เป็นคนสุจริต ซื่อตรงและรักยุติธรรม เจรจามีน้ำหนักชัดถ้อยชัดคำน่าเชื่อถือ

Tag : อารมณ์ , อ้อน , ตัว , รพัด , ความดี , เกิดวันอังคาร , สถานที่ , สามารถ , ใส่ใจ , ราย

วงจรชีวิต วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
00 น ดาวจันทร์ 2 เสวยอุตราษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ 21 ประกอบด้วยโจโรแห่งฤกษ์ โจโร แปลว่า โจร ผู้ปล้น ผู้ลักขโมย เวลา 00 00 24 00 น ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล ทิศประจิม ตะวันตก ทิศอัปมงคล ทิศบูรพา ตะวันออก สีประจำวัน สีชมพู สีสิริมงคล สีเหลือง น้ำตาล สีอัปมงคล สีขาว งาช้าง ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีเมษ ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีมังกร เด็กเกิดวันนี้ เด็กชาย มีรูปร่างหน้าตาดี รู้ศิลปศาสตร์ ชอบการศึกษาหาความรู้ เป็นบุรุษที

Tag : เรื่องเพศ , อารมณ์ , ตัว , จิต , เก็บเงิน , หาว , เจ้าชู้ , เกิดวันอังคาร , มือ , สามารถ

วงจรชีวิต วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
ญ โดยเฉพาะกิจของผู้ใหญ่ ผู้นำ เวลา 00 00 03 42 น ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดเพชฌฆาตฤกษ์ เวลา 03 43 24 00 น ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล ทิศพายัพ ตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศอัปมงคล ทิศอาคเนย์ ตะวันออกเฉียงใต้ สีประจำวัน สีเขียว สีสิริมงคล สีม่วงดอกตะแบก สีอัปมงคล สีชมพู ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีพิจิก ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีสิงห์ เกิดวันนี้ เด็กชาย ใจดี มีเมตตาจิต ชอบสงเคราะห์และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบคบหาสมาคม เด็ก ๆ เ

Tag : อารมณ์ , ตัว , จิต , ขี้ , เกิดวันอังคาร , ทุน , การทำ , เสี่ย , สามารถ , ใส่ใจ

วงจรชีวิต วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
เป็นวันธงชัยและอธิบดีตามกาลโยค เวลา 00 00 12 42 น ห้ามทำการมงคล เวลา 12 43 24 00 น ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดทลิทโทฤกษ์ ทิศที่เป็นมงคล ทิศอาคเนย์ ตะวันออกเฉียงใต้ ทิศอัปมงคล ทิศพายัพ ตะวันตกเฉียงเหนือ สีประจำวัน สีฟ้า น้ำเงิน สีสิริมงคล สีชมพู สีอัปมงคล สีม่วง ดอกตะแบก ดำ ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีสิงห์ ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีพิจิก เกิดวันนี้ เด็กชาย เป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งห้าวหาญ ซื่อสัตย์และใจบุญ มีสติปัญญาดี กร

Tag : เรื่องเพศ , อารมณ์ , อ่าน , ตัว , จิต , ก่อน , นิติกร , เกิดวันอังคาร , มือ , การทำ

วงจรชีวิต วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554
ชาฤกษ์ เวลา 01 31 06 23 น ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดสมโณฤกษ์ เวลา 06 24 09 30 น ห้ามทำการมงคล เวลา 09 31 24 00 น ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดสมโณฤกษ์ ทิศที่เป็นมงคล ทิศอุดร เหนือ ทิศอัปมงคล ทิศทักษิณ ใต้ สีประจำวัน สีดำ สีสิริมงคล สีฟ้า น้ำเงิน สีอัปมงคล สีเขียวสด ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีธนู ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีพิจิก เกิดวันนี้ เด็กชาย มีความกล้าหาญ มักจากถิ่นที่อยู่เติบโตจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ใจคอกว้างขวาง

Tag : ตัว , รพัด , จิต , เกิดวันอังคาร , ลางสังหรณ์ , ราย , วิท , ออม , แปลว่า , ใกล้

วงจรชีวิต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
้ามทำการมงคล ดิถีร้าย เวลา 04 44 23 06 น ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดโจโรฤกษ์ เวลา 23 07 24 00 น ทำการมงคลได้สารพัดตามฤกษ์บนหมวดภูมิปาโลฤกษ์ ทิศที่เป็นมงคล ทิศประจิม ตะวันตก ทิศอัปมงคล ทิศบูรพา ตะวันออก สีประจำวัน สีชมพู สีสิริมงคล สีเหลือง น้ำตาล สีอัปมงคล สีขาว งาช้าง ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีเมษ ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีมังกร เกิดวันนี้ เด็กชาย เป็นบุรุษที่เฉลียวฉลาด มีความสามารถในการพูด เขียน คิดค้น จักไม่มีควา

Tag : คนอื่น , รพัด , จิต , เก็บเงิน , ความดี , เกิดวันอังคาร , ทุน , การทำ , สามารถ , ราย

วงจรชีวิต วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
6 เป็นวันธงชัยและอธิบดีตามกาลโยค เวลา 00 00 06 16 น ห้ามทำการมงคล เวลา 06 17 24 00 น ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดโจโรฤกษ์ ทิศที่เป็นมงคล ทิศอาคเนย์ ตะวันออกเฉียงใต้ ทิศอัปมงคล ทิศพายัพ ตะวันตกเฉียงเหนือ สีประจำวัน สีฟ้า น้ำเงิน สีสิริมงคล สีชมพู สีอัปมงคล สีม่วง ดอกตะแบก ดำ ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีสิงห์ ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีพิจิก เกิดวันนี้ เด็กชาย เจ้าชู้ ชอบสนุก ช่างพูดช่างคุย ซื่อสัตย์และใจบุญ มีสติปัญญาดี

Tag : อารมณ์ , อ่าน , ตัว , จิต , ก่อน , นิติกร , เจ้าชู้ , เกิดวันอังคาร , บันเทิ , การทำ

วงจรชีวิต วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554
การทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เกี่ยวกับความสงบสุข สุจริต ร่มเย็น การสงเคราะห์ เวลา 00 00 24 00 น ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดสมโณฤกษ์ ทิศที่เป็นมงคล ทิศประจิม ตะวันตก ทิศอัปมงคล ทิศบูรพา ตะวันออก สีประจำวัน สีชมพู สีสิริมงคล สีเหลือง น้ำตาล สีอัปมงคล สีขาวงาช้าง ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีเมษ ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีเมษ เกิดวันนี้ เด็กชาย เป็นคนรักครอบครัว รอบรู้ศิลปศาสตร์ ศัตรูจะทำร้ายไม่ได้ มีจิตใจที่เข้มแข

Tag : อารมณ์ , ตัว , จิต , เก็บเงิน , หาว , เกิดวันอังคาร , ทุน , มือ , การทำ , ราย

วงจรชีวิต วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
ราชา แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน เวลา 00 00 02 42 น ห้ามทำการมงคล เวลา 02 43 24 00 น ทำการมงคลได้สารพัดตามฤกษ์บนหมวดราชาฤกษ์ ทิศที่เป็นมงคล ทิศอาคเนย์ ตะวันออกเฉียงใต้ ทิศอัปมงคล ทิศพายัพ ตะวันตกเฉียงเหนือ สีประจำวัน สีฟ้า น้ำเงิน สีสิริมงคล สีชมพู สีอัปมงคล สีม่วง ดอกตะแบก ดำ ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีสิงห์ ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีพิจิก เกิดวันนี้ เด็กชาย รูปร่างหน้าตาดี เจ้าชู้ ชอบสนุก ช่างพูดช่างคุย มีสติปัญญาดี คว

Tag : อารมณ์ , อ่าน , อ้อน , ตัว , รพัด , ก่อน , นิติกร , เจ้าชู้ , เกิดวันอังคาร , บันเทิ

วงจรชีวิต วันที่ 28 ตุลาคม 2554
น ห้ามทำการมงคล ฤกษ์บนเสีย เวลา 19 31 21 02 น ทำการมงคลได้สารพัดตามฤกษ์บนหมวดราชาฤกษ์เวลา 21 03 24 00 น ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล ทิศอาคเนย์ ตะวันออกเฉียงใต้ ทิศอัปมงคล ทิศพายัพ ตะวันตกเฉียงเหนือ สีประจำวัน สีฟ้า น้ำเงิน สีสิริมงคล สีชมพู สีอัปมงคล สีม่วง ดอกตะแบก ดำ ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีกรกฎ ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีพิจิก เกิดวันนี้ เด็กชาย มีรูปร่างหน้าตาดี จิตใจเข้มแข็ง ห้าวหาญ เจ้าชู้ ชอบสนุก ช่างพูด

Tag : อ่าน , ตัว , รพัด , จิต , ก่อน , นิติกร , เจ้าชู้ , เกิดวันอังคาร , บันเทิ , มือ

วงจรชีวิต วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554
คล เวลา 12 35 15 54 น ทำการมงคลได้สารพัดตามฤกษ์บนหมวดภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 15 55 24 00 น ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดเทศาตรีฤกษ์ ทิศที่เป็นมงคล ทิศอีสาน ตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศอัปมงคล ทิศหรดี ตะวันตกเฉียงใต้ สีประจำวัน สีเหลือง แสด สีสิริมงคล สีแดงส้ม สีอัปมงคล สีดำ ม่วงแก่ เทา ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีตุลย์ ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีกันย์ เด็กเกิดวันนี้ เด็กชาย เป็นคนรักบ้านรักครอบครัว ชอบศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ความสาม

Tag : เรื่องเพศ , คนอื่น , พยาบาล , อารมณ์ , รพัด , จิต , เกิดวันอังคาร , การทำ , สามารถ , ราย

งานกาชาดประจำปี 2555
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา การออกแบบตราสัญลักษณ์ใช้สีฟ้าเป็นสีหลัก ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และตรงเลขศูนย์นั้นใช้สัญลักษณ์รูปคน โดยการใช้สีฟ้าแทนผู้ชาย และสีชมพูแทนผู้หญิง ซึ่งเป็นตัวแทนพสกนิกรชาวไทย ทั้งประเทศร่วมถวายพระพรชัย สื่อด้วยรูปหัวใจอันเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระ

Tag : กาชาด , ตัว , ถวายพระพร , การใช้สี , อีเมล , ราย , ความหมาย , ประ , เปิด , หญิง

แต่งสวยด้วยสีประจำวันเกิด
แต่งสวยด้วยสีประจำวันเกิด รู้หรือไม่ว่า การเลือกเสื้อผ้าในการแต่งตัว ก็มีผลต่อผู้ใส่เช่นกัน นอกจากรูปแบบความทันสมัยของเสื้อผ้าแล้ว สีสันของเสื้อผ้าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะ นอกจากความเป็นสิริมงคลแล้ว ยั

Tag : อารมณ์ , ตัว , จิต , ขี้ , เกิดวันอังคาร , การทำ , สามารถ , รักเดียวใจเดียว , ถ้า , ธรรมชาติ

วงจรชีวิต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554
ฤกษ์พ่อค้าข้ามถิ่น เวลา 00 00 07 54 น ทำการมงคลได้สารพัดตามฤกษ์บนหมวดภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 07 55 24 00 น ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดเทศาตรีฤกษ์ ทิศที่เป็นมงคล ทิศประจิม ตะวันตก ทิศอัปมงคล ทิศบูรพา ตะวันออก สีประจำวัน สีชมพู สีสิริมงคล สีเหลือง น้ำตาล สีอัปมงคล สีขาว งาช้าง ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีเมษ ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีตุลย์ เกิดวันนี้ เด็กชาย เป็นคนรู้ศิลปศาสตร์ ชอบการศึกษาหาความรู้ เป็นบุรุษที่เฉลียวฉลาด มีคว

Tag : เรื่องเพศ , คนอื่น , อาการเจ , รพัด , จิต , เก็บเงิน , ความดี , เจ้าชู้ , เกิดวันอังคาร , ทุน

วงจรชีวิต วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
มิปาโล แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน เวลา 00 00 08 18 น ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดโจโรฤกษ์ เวลา 18 19 24 00 น ทำการมงคลได้สารพัดตามฤกษ์บนหมวดภูมิปาโลฤกษ์ ทิศที่เป็นมงคล ทิศอุดร เหนือ ทิศอัปมงคล ทิศทักษิณ ใต้ สีประจำวัน สีดำ สีสิริมงคล สีฟ้า น้ำเงิน สีอัปมงคล สีเขียวสด ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีพิจิก ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีพิจิก เกิด วันนี้ เด็กชาย มีจิตใจเข้มแข็ง กล้าหาญ เคร่งขรึม มีมานะบากบั่นในการทำงานและหน้าที่ พูดจ

Tag : ตัว , รพัด , จิต , ก่อน , เกิดวันอังคาร , มือ , การทำ , สามารถ , ลางสังหรณ์ , ใส่ใจ

วงจรชีวิต วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
ึง สตรีผู้มีฐานะและตำแหน่งสูง เวลา 00 00 06 21 น ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดเทศาตรีฤกษ์ เวลา 06 22 24 00 น ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล ทิศพายัพ ตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศอัปมงคล ทิศอาคเนย์ ตะวันออกเฉียงใต้ สีประจำวัน สีเขียว สีสิริมงคล สีม่วง ดอกตะแบก สีอัปมงคล สีชมพู ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีพิจิก ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีสิงห์ เกิดวันนี้ เด็กชาย เป็นคนซื่อตรงและรักยุติธรรม ชอบสงเคราะห์และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบการสม

Tag : อารมณ์ , จิต , ความดี , ขี้ , เกิดวันอังคาร , ใส่ใจ , ราย , แปลว่า , ลี้ลับ , ใกล้

วงจรชีวิต วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
ลได้ตามฤกษ์บนหมวดโจโรฤกษ์ เวลา 06 21 20 36 น ห้ามทำการมงคล เวลา 20 37 24 00 น ทำการมงคลได้สารพัดตามฤกษ์บนหมวดภูมิปาโลฤกษ์ ทิศที่เป็นมงคล ทิศหรดี ตะวันตกเฉียงใต้ ทิศอัปมงคล ทิศอีสาน ตะวันออกเฉียงเหนือ สีประจำวัน สีขาว สีสิริมงคล สีดำ ม่วงแก่ เทา สีอัปมงคล สีแดง แดงส้ม ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีกันย์ ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีพิจิก เกิดวันนี้ เด็กชาย มีนิสัยอ่อนโยน ซื่อตรงรักความยุติธรรม มีความเจริญก้าวหน้าทางสังคม

Tag : อาการเจ , อ้อน , ตัว , รพัด , จิต , คารมคมคาย , เกิดวันอังคาร , ทุน , มือ , การทำ

วงจรชีวิต วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
รฤกษ์ที่ 16 ประกอบด้วยเพชฌฆาตแห่งฤกษ์ เพชฌฆาต แปลว่า ผู้ฆ่า วันพฤหัสบดี 5 เป็นวันอุบาทว์ เวลา 00 00 24 00 น ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล ทิศอีสาน ตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศอัปมงคล ทิศหรดี ตะวันตกเฉียงใต้ สีประจำวัน สีเหลือง แสด สีสิริมงคล สีแดงส้ม สีอัปมงคล สีดำ ม่วงแก่ ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีพิจิก ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีกันย์ เกิดวันนี้ เด็กชาย เป็นคนรูปร่างหน้าตาดี ชอบศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ความสามารถ ฝักใฝ่ใ

Tag : คนอื่น , พยาบาล , อารมณ์ , จิต , เกิดวันอังคาร , ทุน , การทำ , สามารถ , ราย , อาย

วงจรชีวิต วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
เสวยอุตราษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ 21 ประกอบด้วยโจโรแห่งฤกษ์ โจโร แปลว่า โจร ผู้ปล้น ผู้ลักขโมย เวลา 00 00 24 00 น ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล ทิศหรดี ตะวันตกเฉียงใต้ ทิศอัปมงคล ทิศอีสาน ตะวันออกเฉียงเหนือ สีประจำวัน สีขาว สีสิริมงคล สีดำ ม่วงแก่ เทา สีอัปมงคล สีแดง แดงส้ม ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีกันย์ ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีพิจิก เกิดวันนี้ เด็กชาย รูปร่างหน้าตาดี มีศิลปะวิชาการต่าง ๆ เปิดเผย ร่าเริง อารมณ์สุนทรีย

Tag : การนอน , อารมณ์ , ตัว , จิต , นิติกร , ผูกพัน , คารมคมคาย , เกิดวันอังคาร , มือ , การทำ

วงจรชีวิต วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
0 00 06 16 น ห้ามทำการมงคล เวลา 06 17 21 29 น ทำการมงคลได้สารพัดตามฤกษ์บนหมวดมหัทธโนฤกษ์ เวลา 21 30 24 00 น ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล ทิศอีสาน ตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศอัปมงคล ทิศหรดี ตะวันตกเฉียงใต้ สีประจำวัน สีเหลือง แสด สีสิริมงคล สีแดงส้ม สีอัปมงคล สีดำ ม่วงแก่ เทา ราศีที่ดาวศรีสถิต ราศีตุลย์ ราศีที่ดาวกาลีสถิต ราศีกันย์ เด็กเกิดวันนี้ เด็กชาย รักบ้านรักครอบครัว ชอบศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ความสามารถ ฝั

Tag : คนอื่น , พยาบาล , อารมณ์ , ตัว , จิตวิญญาณ , รพัด , จิต , คืนนี้ , ขี้ , เกิดวันอังคาร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 22 >>>


เป้ย ท้อง , เทพหัสดิน ณ อยุธยา , แป้ง อรจิรา , หินอัคนี , ดูดวงจากวันเดือนปีเกิด , งานลำปาง , เล่นหมากรุก , เกมส์ วาง , วงแสตมป์ , อย่าไว้ใจความเหงา , เกล วรันลักษณ์ , ซองจดหมาย , นโรดมสีหนุ , ฟุตบอลโลก 2014 รอบคัดเลือก , การลดหน้าท้อง , จิ๊บ คีตภัทรเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , จักรยาน , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , ความรัก , จักรยานเสือหมอบ
www.siamgag.com |