หน้าแรก
 
  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
กพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงจัดตู้ปลาในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เวลา 09 19 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง "การป้องกันดูแล รักษา ภาวะคลอดก่อนกำหนด และการรักษาติดตามทารกต่อเนื่อง และทรงติ

Tag : พยาบาล , รถยนต , ปัง , จิต , ก่อน , ความดี , หาว , รถยน , จัดตู้ปลา , ทุน

นักข่าวTPBS รถชนเสาไฟ ดับ1 เจ็บ 2
พิธีรดน้ำศพนักข่าวไทยพีบีเอส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ พระวรชายาฯ พระราชทานแจกันดอกไม้เยี่ยม ช่างภาพ และผู้ช่วยช่างภาพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเยี่ยม นายศักดิ์ดา ดุลยาชีวะ ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และนายปรีชาพล

Tag : พยาบาล , ตัว , รถยนต , รถยน , รายงาน , ข่าวไท , การทำ , สามารถ , เหยียบ , หวัด

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2553
พระยาแรกนา และการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง เมื่อเสร็จการพระราพิธีแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้ ชาวนาผู้ชนะการประกวดผลิตข้าว และเกษตรกรดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย เวลา 09 45 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิ

Tag : ตัว , รถยนต , จิต , ก่อน , บัญชี , ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , หาว , รถยน , มือ , เสี่ย

เสี่ยงทายพระราชพิธีพืชมงคล น้ำท่าบริบูรณ์-ธัญญาหารสมบูรณ์ดี
งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง ในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จด้วย จากนั้นนายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา พระยาแรกนาเจิมพร

Tag : ตัว , ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , เสี่ย , เสี่ยงทาย , ราย , ผลบ , ธัญพืช , เกษตร , เนื้อ , ประ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2553
วันนี้ เวลา 14 48 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดการประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16 52 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ

Tag : พยาบาล , ตัว , รถยนต , ปัง , ภูพาน , ถวายพระพร , รถยน , เฮลิคอปเตอร์ , มือ , หวัด

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม พุทธศักราช 2553
ะองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 2 ภาคบ่าย เวลา 09 22 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัยไปทรงเปิดการประชุมวิชาการครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 เรื่องวัยรุ่นตั้งครรภ์และทารกเกิดก่อนกำหนด ปัญหาที่ท้าทาย ณ โรง

Tag : รถยนต , ก่อน , ถวายพระพร , หาว , รถยน , วิท , เนื้อ , พญาไท , ประ , เปิด

21 คนบันเทิงเข้ารับรางวัลลูกกตัญญู
้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมในการเลี้ยงดูลูกด้วย ความรักความอบอุ่น เอาใจใส่ในการดูแล อบรม สั่งสอนลูก ส่งผลให้ลูกเติบโตเป็นคนดีของสังคมและมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่และผู้มีพระคุณ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จประทานรางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวที แม่ดีเด่น และรางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวที ลูกกตัญญู ในโอกาสวันแม่แห่งช

Tag : ตัว , หาว , วันแม่ , บันเทิ , กกต , วิท , จริยธรรม , ราชภัฏพระนคร , รัฐวิสาหกิจ , ประ

รายงาน! สถานการณ์น้ำท่วม
ากจะให้ ธ ก ส จ่ายเงินไปก่อนก็ไม่มีปัญหา ดำเนินการได้ทันทีที่รายชื่อผู้เสียหายมาถึง" นายวินัยกล่าวพระราชทานถุงยังชีพ"ชัยภูมิ"ที่ จ ชัยภูมิ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล อ ต สรชัย ชีวะกลินศักดิ์ ผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทาน 1 000 ถุง ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน

Tag : แก่งสะพือ , กล้วย , วิเค , อารมณ์ , เด็กทารก , ตัว , เปอร์เซ็น , จิต , จ.เพชรบูรณ์ , ก่อน

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2553
ดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จในการนี้ด้วย ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16 00 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เ

Tag : กาชาด , รถยนต , เล่น , ปัง , ฟรี , หาว , รถยน , พุทธมณฑล , ประเทศไทย , เฮลิคอปเตอร์

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2553
ทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเดียวกันนั้น เวลา 19 00 น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแทนพระองค์ ประทานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้ นายพลาย ประยูรโภคราช กับ นางสาวกนกลักษณ์ สุนทรวิภาต นายณรงค์กรณ์ ราชศิริยารักษ์ กับ นางสาวทักษิณา ปิยฉัตรโรจน์ และสิบโทปรัชญา เพ็ชรพราย กับนางสาวนิภารัตน์ บุตรมาลเนื้อหาโดย กรมประชาสัมพันธ์

Tag : พยาบาล , กาชาด , ตัว , รถยนต , จิต , การทดลอง , รถยน , ทุน , เฮลิคอปเตอร์ , มือ

สร้างพระบรมรูปหล่อครั้งแรกในโลก ประดิษฐานวัดไทยกุสินาราฯ
่าวว่า พิธีหล่อนั้น พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 14 00 น นายธวัชชัย ทวีศรี อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐอินเดีย

Tag : จิต , ก่อน , หาว , วนิดา , วัดไทย , ประว , มือ , สถานที่ , รูปพระ , ประเทศอินเดีย

อรัญญา ดีขึ้น ขอบคุณกำลังใจส่งให้
อรัญญา ดีขึ้นกระดิกนิ้วได้ขอบคุณกำลังใจส่งให้ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระราชทานดอกไม้เยี่ยม เปี๊ยก อรัญญา ครอบครัวซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านลูกสาว อีฟ พุทธิดา เผยอาการคุณแม่ดีขึ้นเรื่อยๆ สามารถกระดิกนิ้วได้แล้ว แต่ยังคงพักรักษาตัวที่ห้องไอซียู เพราะต้องให้ยาทางสายเ

Tag : ฉายา , คนอื่น , อรัญญา นามวงศ์ , พยาบาล , กาชาด , ยินดี , ตัว , เปอร์เซ็น , ก่อน , หาว

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ตรัสชม รัฐสภาใหม่สวยงาม
เมื่อเวลา 10 00 น วันที่ 12 ส ค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภา ณ พื้นที่ราชพัสดุถนนทหาร เกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จด้วย โดยมีประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี องคมนตรี ประธานองค์กรอิสระ อดีตประธานสภาผู้แทนฯ อดีตประธานวุฒิสภา เฝ้าฯ รับเสด็จ เวลา 10

Tag : จิต , ก่อน , ประธานรัฐสภา , เคน , รายงาน , มือ , สถานที่ , เหรียญที่ระลึก , ราย , อาย

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ อาคารรับรอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เวลา 09 15 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานงานฉลองอายุวัฒนมงคล 5 รอบ พระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร และทรงหล่อพระพุทธรูปปร

Tag : กฎหมาย , ยินดี , ตัว , รถยนต , จิต , ก่อน , ถวายพระพร , คณะบุคคล , หาว , วัดไทย

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553
กอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย นายอะเล็กซานเดอร์ มารียาซอฟ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชีย 2 กระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียมาก่อน ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จออกด้วย ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15 08 น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางพูนศรี ทองไข่มุกต์ ที่ปรึก

Tag : จิต , ก่อน , ประเทศไทย , ทุน , ฝึกอบรม , มือ , วิท , เนื้อ , อาวุธ , การเงิน

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
วันนี้ เวลา 13 37 น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเกาะสมุย ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันเดียวกันนี้ เวลา 09 07 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

Tag : พยาบาล , อ่าน , รถยนต , จิต , คณะบุคคล , หาว , โซ่ , แอมเวย์ , มหัศจรรย์ , รถยน

ราชินี สรรเสริญ ธิติมา คุณแม่ท้อง 9 เดือนฮีโร่
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิตติคุณ และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อเวลา 17 05 น วันที่ 11 สิงหาคม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553 โดยป

Tag : พยาบาล , กล้วย , ตัว , โขน , ปัง , จิต , ก่อน , ถวายพระพร , คณะบุคคล , รายงาน

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2553…..รอใส่เวลา.......
สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต เวลา 15 00 น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันเดีย

Tag : เมืองนครศรีธรรมราช , พยาบาล , กาชาด , รถยนต , จิต , รถยน , ประเทศไทย , มือ , หวัด , ราย

ข่าวในพระราชสำนัก วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงหล่อรูปเหมือนพระจันทรโคจรคุณ ยิ้ม จนฺทรํสี ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14 00 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครเนื้อหาโดย กรมประชาสัมพันธ์

Tag : พยาบาล , กฎหมาย , รถยนต , รถยน , ประเทศไทย , มือ , สามารถ , ราย , วิท , การวิจัย

3 ห้างดังย่านสยามเตรียมจัดงานช่วยผู้ค้า
ึ้นใน วันที่ 6 มิ ย นี้ คือกิจกรรมยิ้ม โซไซตี้แชร์ริตี้ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าไหม 3 ผืน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และฉลองพระองค์ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และของรักของเหล่าศิลปินดารา เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าสบทบเข้า กองทุนรวมกันเราทำได้ เพื่อนำไปฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ เนื้อหาโดย INN News

Tag : นางชฎา , สินค้า , ผ้าไหม , ทุน , มือ , ราย , เนื้อ , ประ , จับมือ , วันที่

1 2 3 >>>


เกมส์ระบายอารมณ์ , เขาช้างเผือก , เซ็กซี่สุดๆ , บรรลุนิติภาวะ , เมืองโบราณ , ไม่มีแฟน , มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , จักรยาน , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , จักรยานเสือหมอบ
www.siamgag.com |