หน้าแรก
 
  พระวรชายา
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 20 มี.ค. 53
สด็จออก ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าตามลำดับดังนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิท นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ฯ กรรมการที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารสมาคม ฯ เฝ้าถวายโล่เฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงมีผลงานโดดเด่นในการลดปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง เนื่องในวันสตรีสากล วันที่ 8 มีน

Tag : คณะบุคคล , หาว , วิท , เนื้อ , ประ , ใหม่ , หญิง , นัด , มหาวิทยาลัย , วันที่

บุตรปรีดาปลื้มรับพระราชทานพวงมาลา
นนั้น เป็นพวงมาลาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งมีผู้แทนพระองค์นำมามอบไว้หน้าหีบศพของนายปรีดา เมื่อวันที่ 30 ม

Tag : ปัง , จิต , ประเทศไทย , มือ , เนื้อ , ริว , ประ , เปิด , วันที่ , ตั้ง

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2553
าพไทย จีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จัดถวาย ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เวลา 14 38 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าตามลำดับดังนี้ นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ที่ปรึกษาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สม

Tag : พยาบาล , ตัว , รถยนต , จิต , คณะบุคคล , หาว , รถยน , ประเทศไทย , มือ , ราย

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2553
ุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จในการนี้ด้วย เวลา 08 49 น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการสัมมนาทางวิชาการไทย จีน ประจำปี 2553 เรื่อง ปณิธานสีเขียวเพื

Tag : รถยนต , หาว , รถยน , กสิ , วิท , เนื้อ , ประ , เปิด , ใหม่ , หญิง

คนบันเทิงเศร้าอีกตลกบักใสลาโลก
ำน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน อาบน้ำศพ นายกำธร สุวรรณปิยะศิริ ศิลปินอาวุโส ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสา ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพวงมาลาวางหน้าศพ และน้ำหลวงอาบศพเป็นการส่วนพระองค์ โดยมีศิลปิน ดารานักแสดงชื่อดัง มาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก

Tag : คนอื่น , บอดี้การ์ด , พยาบาล , ตัว , เล่น , เดลิน , รายงาน , บันเทิ , ใจหาย , ติดเชื้อในกระแสเลือด

หลายหน่วยงานประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและพระเจ้าวร
หลายหน่วยงานประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเกาะสมุย 14 พฤษภาคม วันนี้ 10 พ ค ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารที่ทำการศาลจังหวัดเกาะสมุ

Tag : รายงาน , มือ , หวัด , ราย , เนื้อ , ประ , เปิด , จังหวัด , ก้าวหน้า , ท่า

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
วันนี้ เวลา 17 03 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จในการนี้ด้วย เวลา 18 49 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายย

Tag : ตัว , ประเทศไทย , เนื้อ , ประ , หญิง , บุญ , วันที่ , ทสม , โอรส , กรรม

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 29 เมษายน 2553
วันนี้ เวลา 09 36 น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่

Tag : พยาบาล , ปัง , ประเทศไทย , ทุน , หวัด , วิท , อาย , เนื้อ , ประ , เปิด

ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2553
ระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระท

Tag : รถยนต , ถวายพระพร , เคน , รถยน , เนื้อ , ประ , ครุฑ , ทสม , โอรส , ทรง

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 28 ก.พ. 53
มโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองเจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จในการนี้ด้วย เวลา 17 51 น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานนิทรรศการแสดงภาพเขียนหม่อมเจ้ามารศรีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ณ ศู

Tag : รถยนต , จิต , หาว , รถยน , พุทธมณฑล , หวัด , วันมาฆบูชา , เนื้อ , ประ , เปิด

ข่าวในพระราชสำนัก วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553
นี ไปทรงเปิดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 59 ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13 45 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัยไปทรงเปิด อาคารศรีรัศมิ์ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครเนื้อหาโดย กรมประชาสัมพันธ์

Tag : รถยนต , หาว , รถยน , มือ , หวัด , วิท , เกษตร , เนื้อ , นิสิต , ราชภัฏพระนคร

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2553
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธร

Tag : เคน , เนื้อ , ประ , วันที่ , ทสม , โอรส , ทักษิณ , ทรง , วัด , ธรรมเทศนา

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553
าชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จในการนี้ด้วย เวลา 17 25 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

Tag : ไทยพา , รถยนต , ปัง , จิต , ธนาคารไทย , รถยน , ประเทศไทย , ธนาคารไทยพาณิช , เนื้อ , ประ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553
จิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายนันท์ พีชานนท์ ณ เมรุ ด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 09 07 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงเปิดป้ายพระวิหารริมน้ำ "วิมลคุณากร ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทเนื้อหาโดย กรมประชาสัมพันธ์

Tag : รถยนต , ปัง , จิต , หาว , รถยน , สุวรรณภูมิ , หวัด , วิท , เนื้อ , วัดปากคลองมะขามเฒ่า

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 17 มีนาคม 2553
สหภาพพม่าถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ในวันเดียวกันนี้ เวลา 11 20 น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงเชียงใหม่และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เนื้อหาโดย กรมประชาสัมพันธ์

Tag : มือ , หวัด , เนื้อ , ประ , เปิด , ใหม่ , จังหวัด , ตั้ง , ท่า , ทสม

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2553
วันนี้ เวลา 17 08 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธป

Tag : อ่าน , จิต , หาว , ประเทศไทย , เก้า , หวัด , บัว , วิท , อักษรศาสตร์ , จียง

ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553
โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ด้วย เวลา 15 09 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแท

Tag : กวี , รถยนต , รถยน , เนื้อ , ประ , สงกรานต์ , วันที่ , ทสม , โอรส , ทรง

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2553
กาสที่เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข และโอกาสนี้วิทยากร และผู้จัดการฝึกอบรมฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17 30 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน "สืบสานร้อยใจ ไทลื้อน้อมเกล้าเจ้ามิ่งเมือง ณ วัดพระธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเนื้อหาโดย กรมประชาสัมพันธ์

Tag : พยาบาล , กาชาด , จิต , คณะบุคคล , หาว , รายงาน , ประว , ประเทศไทย , คณะวิทยาศาสตร์ , ทุน

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553
อ่อง มิ้นท์ อู เลขาธิการ 1 ของสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐแห่งสหภาพพม่า เฝ้าทูลละอองพระบาท และถวายพระกระยาหารค่ำ ในวันที่ 15 มีนาคม พุทธศักราช 2553 เวลา 11 05 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎรากุมาร เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธรูป "สมเด็จพระมงคลมุนี ไพรีพินาศศาสดาจารย์ เพื่อเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานประจำวิหารจัตุรมุข ณ วัดบ้านเหล่างิ้ว อำเภอจังหาร จังหวัดร้อ

Tag : พยาบาล , รถยนต , รถยน , มือ , สุวรรณภูมิ , สถานที่ , หวัด , เนื้อ , ประ , มิ้น

สองราชวงศ์ทรงงานข้ามซีกโลก
ด้วยความที่ประเทศนอร์เวย์และประเทศมาเลเซียร่วมมือทางการค้าด้วยดีตลอดมา เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าชายโฮกคุน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ พร้อมด้วย เจ้าหญิงเมตเต มาริต มกุฎราชกุมารี พระวรชายา เสด็จฯ เยือนประเทศมาเลเซียเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการค้าและอุตสาหกรรม โดยเจ้าชายโฮกคุนทรงเปิดงานสัมมนาความร่วมมือทางการค้า และรับสั่งถึงเรื่องการร่วมมือที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม และทรงมีพระประสงค์

Tag : ประเทศนอร์เวย์ , เคน , เดลิน , แอฟ , มือ , สถานที่ , เดลินิ , เนื้อ , นารู , ใกล้

<<< 1 2 3 4 >>>


ดูภาพสวยๆ , งาราชการ , โอเรียนทอล พริ้นเซส , เกมส์จับคู , คนเกิดวันพฤหัสบดี , ด่านเกวียน , กรมอุตสาหกรรม , เกมส์เบอร์เกอร์ , เมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก , ไส้เลื่อน , ธรรมนัส พรหมเผ่า , ข่าวในพระราชสำนัก , หนังต่างประเทศ , นิติพล คลีนิค , พระนาคปรกเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , จักรยาน , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , ความรัก , จักรยานเสือหมอบ
www.siamgag.com |