หน้าแรก
 
  พระวรชายา
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2553
ยงทายพระโคกินเลี้ยง เมื่อเสร็จการพระราพิธีแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้ ชาวนาผู้ชนะการประกวดผลิตข้าว และเกษตรกรดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย เวลา 09 45 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค

Tag : ตัว , รถยนต , จิต , ก่อน , บัญชี , ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , หาว , รถยน , มือ , เสี่ย

รายงาน! สถานการณ์น้ำท่วม
นไปก่อนก็ไม่มีปัญหา ดำเนินการได้ทันทีที่รายชื่อผู้เสียหายมาถึง" นายวินัยกล่าวพระราชทานถุงยังชีพ"ชัยภูมิ"ที่ จ ชัยภูมิ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล อ ต สรชัย ชีวะกลินศักดิ์ ผู้อำนวยการกองงาน

Tag : แก่งสะพือ , กล้วย , วิเค , อารมณ์ , เด็กทารก , ตัว , เปอร์เซ็น , จิต , จ.เพชรบูรณ์ , ก่อน

21 คนบันเทิงเข้ารับรางวัลลูกกตัญญู
สังคมในการเลี้ยงดูลูกด้วย ความรักความอบอุ่น เอาใจใส่ในการดูแล อบรม สั่งสอนลูก ส่งผลให้ลูกเติบโตเป็นคนดีของสังคมและมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่และผู้มีพระคุณ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จประทานรางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวที แม่ดีเด่น และรางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวที ลูกกตัญญู ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำป

Tag : ตัว , หาว , วันแม่ , บันเทิ , กกต , วิท , จริยธรรม , ราชภัฏพระนคร , รัฐวิสาหกิจ , ประ

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม พุทธศักราช 2553
าบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 2 ภาคบ่าย เวลา 09 22 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัยไปทรงเปิดการประชุมวิชาการครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 เรื่องวัยรุ่นตั้งครรภ์และทารกเกิดก่อนกำหนด ปัญหาที่ท้าทาย ณ โรงแรมมิราเคิ

Tag : รถยนต , ก่อน , ถวายพระพร , หาว , รถยน , วิท , เนื้อ , พญาไท , ประ , เปิด

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2553
วันนี้ เวลา 14 48 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดการประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16 52 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

Tag : พยาบาล , ตัว , รถยนต , ปัง , ภูพาน , ถวายพระพร , รถยน , เฮลิคอปเตอร์ , มือ , หวัด

ข่าวในพระราชสำนัก วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงหล่อรูปเหมือนพระจันทรโคจรคุณ ยิ้ม จนฺทรํสี ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14 00 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครเนื้อหาโดย กรมประชาสัมพันธ์

Tag : พยาบาล , กฎหมาย , รถยนต , รถยน , ประเทศไทย , มือ , สามารถ , ราย , วิท , การวิจัย

อรัญญา ดีขึ้น ขอบคุณกำลังใจส่งให้
วโมง ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 09 30 น พล อ อ โยธิน ประยูรโภคราช รองสมุหราชองครักษ์ วังศุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มามอบเป็นกำลังใจให้กับ อรัญญา นามวงศ์ และเวลา 11 40 น หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม

Tag : ฉายา , คนอื่น , อรัญญา นามวงศ์ , พยาบาล , กาชาด , ยินดี , ตัว , เปอร์เซ็น , ก่อน , หาว

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงจัดตู้ปลาในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เวลา 09 19 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง "การป้องกันดูแล รักษา ภาวะคลอดก่อนกำหนด และการรักษาติดตามทารกต่อเนื่อง และทรงติดตามผลการด

Tag : พยาบาล , รถยนต , ปัง , จิต , ก่อน , ความดี , หาว , รถยน , จัดตู้ปลา , ทุน

นักข่าวTPBS รถชนเสาไฟ ดับ1 เจ็บ 2
พิธีรดน้ำศพนักข่าวไทยพีบีเอส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ พระวรชายาฯ พระราชทานแจกันดอกไม้เยี่ยม ช่างภาพ และผู้ช่วยช่างภาพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

Tag : พยาบาล , ตัว , รถยนต , รถยน , รายงาน , ข่าวไท , การทำ , สามารถ , เหยียบ , หวัด

เสี่ยงทายพระราชพิธีพืชมงคล น้ำท่าบริบูรณ์-ธัญญาหารสมบูรณ์ดี
รดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง ในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จด้วย จากนั้นนายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา พระยาแรกนาเจิมพระโคฟ้าและ

Tag : ตัว , ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , เสี่ย , เสี่ยงทาย , ราย , ผลบ , ธัญพืช , เกษตร , เนื้อ , ประ

ราชินี สรรเสริญ ธิติมา คุณแม่ท้อง 9 เดือนฮีโร่
ีนารีรัตน์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิตติคุณ และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อเวลา 17 05 น วันที่ 11 สิงหาคม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553 โดยปีนี้มีคณะบ

Tag : พยาบาล , กล้วย , ตัว , โขน , ปัง , จิต , ก่อน , ถวายพระพร , คณะบุคคล , รายงาน

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2553
ี่ประทับเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเดียวกันนั้น เวลา 19 00 น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแทนพระองค์ ประทานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้ นายพลาย ประยูรโภคราช กับ นางสาวกนกลักษณ์ สุนทรวิภาต นายณรงค์กรณ์ ราชศิริยารักษ์ กับ นางสาวทักษิณา ปิยฉัตรโรจน์ และสิบโทปรัชญา เพ็ชรพราย กับนางสาวนิภารัตน์ บุตรมาลเนื้อหาโดย กรมประชาสัมพันธ์

Tag : พยาบาล , กาชาด , ตัว , รถยนต , จิต , การทดลอง , รถยน , ทุน , เฮลิคอปเตอร์ , มือ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ตรัสชม รัฐสภาใหม่สวยงาม
เมื่อเวลา 10 00 น วันที่ 12 ส ค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภา ณ พื้นที่ราชพัสดุถนนทหาร เกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จด้วย โดยมีประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี องคมนตรี ประธานองค์กรอิสระ อดีตประธานสภาผู้แทนฯ อดีตประธานวุฒิสภา เฝ้าฯ รับเสด็จ เวลา 10 09 น ภายหล

Tag : จิต , ก่อน , ประธานรัฐสภา , เคน , รายงาน , มือ , สถานที่ , เหรียญที่ระลึก , ราย , อาย

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2553
ะบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จในการนี้ด้วย ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16 00 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพ

Tag : กาชาด , รถยนต , เล่น , ปัง , ฟรี , หาว , รถยน , พุทธมณฑล , ประเทศไทย , เฮลิคอปเตอร์

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
กดิ์ ณ อาคารรับรอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เวลา 09 15 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานงานฉลองอายุวัฒนมงคล 5 รอบ พระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร และทรงหล่อพระพุทธรูปประจำวันพุธ

Tag : กฎหมาย , ยินดี , ตัว , รถยนต , จิต , ก่อน , ถวายพระพร , คณะบุคคล , หาว , วัดไทย

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2553…..รอใส่เวลา.......
ะปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต เวลา 15 00 น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เว

Tag : เมืองนครศรีธรรมราช , พยาบาล , กาชาด , รถยนต , จิต , รถยน , ประเทศไทย , มือ , หวัด , ราย

สร้างพระบรมรูปหล่อครั้งแรกในโลก ประดิษฐานวัดไทยกุสินาราฯ
ระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 14 00 น นายธวัชชัย ทวีศรี อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐอินเดีย ในฐานะประธ

Tag : จิต , ก่อน , หาว , วนิดา , วัดไทย , ประว , มือ , สถานที่ , รูปพระ , ประเทศอินเดีย

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
วันนี้ เวลา 13 37 น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเกาะสมุย ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันเดียวกันนี้ เวลา 09 07 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให

Tag : พยาบาล , อ่าน , รถยนต , จิต , คณะบุคคล , หาว , โซ่ , แอมเวย์ , มหัศจรรย์ , รถยน

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553
มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย นายอะเล็กซานเดอร์ มารียาซอฟ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชีย 2 กระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียมาก่อน ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จออกด้วย ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15 08 น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางพูนศรี ทองไข่มุกต์ ที่ปรึกษาโครงการต

Tag : จิต , ก่อน , ประเทศไทย , ทุน , ฝึกอบรม , มือ , วิท , เนื้อ , อาวุธ , การเงิน

3 ห้างดังย่านสยามเตรียมจัดงานช่วยผู้ค้า
ี้ คือกิจกรรมยิ้ม โซไซตี้แชร์ริตี้ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าไหม 3 ผืน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และฉลองพระองค์ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และของรักของเหล่าศิลปินดารา เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าสบทบเข้า กองทุนรวมกันเราทำได้ เพื่อนำไปฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ เนื้อหาโดย INN News

Tag : นางชฎา , สินค้า , ผ้าไหม , ทุน , มือ , ราย , เนื้อ , ประ , จับมือ , วันที่

1 2 3 4 >>>


สบู่อิงอร , ประสบการณ์ขนหัวลุก , เสือ ธนพล , วัดบรมนิวาส , เงินคืออะไร , ตั้งศาลพระภูมิ , รายการvrzo , ดูหนังรัก , สมัครสอบตำรวจ , ปีชง 2555 , ต้องการสมัครงาน , เพลงของหวาย , การเลี้ยงไก่ไข่ , งูเหลือม , สาวถูกมัด , ลืมไปก่อน , ศาสนาอิสลามเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , จักรยาน , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , ความรัก , จักรยานเสือหมอบ
www.siamgag.com |