หน้าแรก
 
  พระบรมราโชวาท
คลิป ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาทตุลาการ
คลิป ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาทตุลาการ ในหลวง พระราชทาน

Tag : พยาบาล , อุทธรณ์ , ก่อน , ความดี , สามารถ , ถ้า , นราธิวาส , ประ , ให้ท่า , ศาลยุติธรรม

ร้าวลึก-มติ"ปชป."ไม่แก้รธน.หักดิบพรรคร่วม
ยรัฐบาลน้อมรับพระราชดำรัสในหลวง เทือกน้อมรับพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 26 ม ค ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ให้สัมภาษณ์ถึงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ตุลาการศาลปกครองที่เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ฯ โดยทรงย้ำเตือนเรื่องความเป็นกลางและความยุติธรรมต่าง ๆ ว่า กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องถือว่าเป็นมงคลสูงสุดของประเทศ ทุกฝ่ายต้องรับใส่เกล

Tag : กฎหมาย , วิเค , อุทธรณ์ , ตัว , พร้อมเพรียง , เล่น , ก่อน , ฟรี , ว่าจะไม่ , ผูกพัน

ชูปี53-54ปลูกฝังคุณธรรมคนไทย
กษาธิการ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป ป ช โดยที่ประชุมได้เห็นชอบนโยบาย แผน และงบประมาณในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว รวมถึงการเผยแพร่พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความซื่อสัตย์ สุจริต และหลักคุณธรรม 4 ประการ เพื่อให้คนไทยน้อมนำไปปฏิบัติ ปลัด วธ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ค

Tag : กฎหมาย , เดลิน , ค่านิยม , แนน , เดลินิ , เนื้อ , พระราชดำรัส , ประ , เปิด , ป้อง

พระราชดำรัส ''ส่งเสริมคนดี ให้ได้ปกครองบ้านเมือง ''
พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ ข้าพเจ้าและพระราชีนี มีความยินดี ที่ได้มาร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้

Tag : ยินดี , ผูกพัน , รายงาน , มือ , การทำ , สามารถ , หวัด , ราย , พระราชดำรัส , ประ

โปรดเกล้าฯ ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกฯแล้ว
นยิ่งใหญ่ ที่ต้องการพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศชาติของเราก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ เพื่อประกาศเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของนานาประเทศในสากล ดิฉันยังระลึกถึง พระบรมราโชวาท ที่ได้พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม ปี พ ศ 2532 ซึ่งดิฉันเป็นบัณฑิตจบใหม่รุ่นนั้น ดิฉันขออัญเชิญ

Tag : อ่าน , ตัว , พร้อมเพรียง , ถวายพระพร , พระชนมายุ , หาว , รายงาน , แนน , การทำ , สถานที่

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2553
ทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานพระบรมราโชวาท จุฬาราชมนตรี เป็นตำแหน่งผู้นำฝ่ายศาสนาอิสลามในประเทศไทย ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง และมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมีหน้าที่หลักในการดูแลการค้ากับต่างป

Tag : พยาบาล , กฎหมาย , ตัว , จิต , ก่อน , ถวายพระพร , คณะบุคคล , หาว , ประว , ประเทศไทย

ไม่มีสิทธิยึดชาติ สาปคนทรยศ จะต้องพินาศไป
ตตา เป็นนายคนต้องมีแต่ให้อย่างเดียวไม่มีรับ จะรับอย่างเดียวคือรับความทุกข์ยากลำบากและต้องหาทางแก้ไข ในขณะที่ปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเทศในขณะนี้คือความยากจน ต้องขจัดให้หมดไปจากแผ่นดิน รวมถึงต้องยึดถือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญ พล อ เปรม ได้กล่าวว่า คนไทยควรดำรงวัฒนธรรมไทย ไม่ควรเห่อต่างชาติ ไม่ควรลอกเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติจนไม่เหลือความเป็นไทย ขณะเดียวกันขอให้ช่วยกันดำรงไว้ในเรื่องของ

Tag : ความเป็นไทย , ตัว , ความดี , ประเทศไทย , มือ , กสิ , การทำ , สามารถ , แช่ง , จริยธรรม

ในหลวง รับสั่ง 5 รมต.ใหม่ ให้ซื่อสัตย์
ุณยเกียรติ รมว สาธารณสุข นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รมช สาธารณสุข และนายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร รมช คมนาคม เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชวาทต่อรัฐมนตรีที่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ว่า "เป็นประเพณีที่รัฐมนตรีที่จะเข้ารับตำแหน่ง ต้องปฏิญาณตนว่าจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ข้อสำคัญขอให้ได้ทำจริงๆ เพราะว่าถ้

Tag : พยาบาล , กรรมาธิการ , กฎหมาย , ตัว , ก่อน , ความดี , เศรษฐกิจโลก , บรรยากาศ , ดอกเบี้ย , ประเทศไทย

ในหลวงตรัสผู้พิพากษารักษาความยุติธรรม
ทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายวรวุฒิ ทวาทศิน เลขาธิการประธานศาลฎีกา และ นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน พระบรมราโชวาท แก่คณะผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม ความว่า ศาลฎีกามีความสำคัญมาก เพราะถ้าปฎิบัติเท่ากับเป็นตัวอย่างในการตุลาการของประเทศ สำหรับศาลทุกขั้น ตั้งแต่ศาลท้องที่ จนกระทั่งศาลสูงสุดคือ ศาลฎีกา ฉะน

Tag : พยาบาล , กฎหมาย , อุทธรณ์ , ตัว , จิต , ก่อน , ความดี , ประเทศไทย , มือ , ถ้า

วธ.ปลุกคนไทยนิยมซื่อสัตย์
ริมการนำหลักคำสอนทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ ให้ผู้นำศาสนาทั้ง 5 ศาสนาให้ความรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งให้สถาบันครอบครัวเรียนรู้หลักธรรมนำไปสู่ปฏิบัติ กลยุทธ์ส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต โดยจะมีการอัญเชิญ

Tag : จิต , เดลิน , ค่านิยม , วิท , เดลินิ , เนื้อ , ประ , เปิด , ธันวา , วันที่

ในหลวง มีพระบรมราโชวาทแก่ ขรก.พลเรือน
วันที่ 31 มีนาคม พ ศ 2553 เนื้อหาโดย INN News

Tag : เนื้อ , วันที่ , ที่ , เรือ , ในหลวง , ก.พ , พระบรมราโชวาท , พระ

จ.น่าน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จ.น่าน กับ ส่วนราชการ
ระธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน กับ นายอำเภอทั้ง 15 อำเภอส่วาชการในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน เพื่อให้ส่วนราชการได้น้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่นายตำรวจและนายทหารเรือ ณ วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบครีขันธ์ เมื่อ พ ศ 2510 " ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง และแนวทางการพ

Tag : วังไกลกังวล , จ.น่าน , ทหารเรือ , หวัด , วิท , ทหาร , เนื้อ , พระราชดำรัส , การให้ , ประ

รมช.เกษตรซัดแดงร้องยุบสภาไร้ประโยชน์
ละรัฐมนตรี จะสามารถ บริหารประเทศให้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนได้ นอกจากนี้ ยังขอให้พี่น้องประชาชน ทั้งเสื้อเหลือง และเสื้อแดง ต่างก็เป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันขออย่าแตกแยกกัน ให้รู้รักสามัคคี ยึดมั่นในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื้อหาโดย INN News

Tag : สามารถ , เกษตร , เนื้อ , ประ , รัฐบาล , ทสม , คนเสื้อแดง , ประโยชน์ , กระ , ไทย

อัญเชิญพระบรมราโชวาทความซื่อสัตย์เผยแพร่
ลูกจิตสำนึกให้การศึกษาในเรื่องดังกล่าวต่อเด็กและเยาวชน โดยจะทำครอบคลุมสถาบันศาสนา 5 ศาสนา และสถาบันครอบครัว ทั้งจะมีการกำหนดให้ปี 2553 2554 เป็นปีแห่งการส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต โดยจะอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับความซื่อสัตย์เผยแพร่ไปทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งคณะทำงานจะเร่งส่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เนื้อหาโดย เดลินิวส์

Tag : จิต , เดลิน , ค่านิยม , รายงาน , ราย , เดลินิ , เนื้อ , ประ , เปิด , ธันวา

วันตำรวจไทย วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี
านสาส์นของพล ต อ วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผบ ตร ซึ่งในปีนี้ผบ ตร ยังให้ความสำคัญและเชิดชูเกียรติการเสียสละของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานเนื่องในโอกาสที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสถาปนาครบรอบ 100 ปี ความตอนหนึ่งว่า “ผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้สำเร็จครบถ้วน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความร

Tag : ฉายา , กฎหมาย , อ่าน , จิต , ก่อน , ความเสียสละ , หาว , ยะลา , ทุน , มือ

ในหลวง ทรงแนะ ขอให้ประเทศไทยมีความเรียบร้อย
งพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จำนวนรวม 36 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ ก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ขอแสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีที่ได้ตั้งขึ้นมาใหม่และที่มากล่าวคำปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศ ประเทศชาตินี้จะต้องมีผู้ท

Tag : พยาบาล , ยินดี , ตัว , ก่อน , ประเทศไทย , มือ , การทำ , สามารถ , ถ้า , นราธิวาส

ในหลวง รับสั่ง ศาล อย่าทรยศต่อหน้าที่
ศาลปกครอง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายสุชาติ เวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตอนหนึ่งว่า "ท่านทั้งหลายได้ปฏิญาณ ควรรักษาคือคนที่ต้องตัดสินอะไรที่ควร ที่ไม่ควร ที่ดี ที่ไม่ดี ท่านที่ได้ปฏิญาณนี้มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย คือ ท่านต้องจัดการให้ปัญหาในก

Tag : พยาบาล , ตัว , ก่อน , ความดี , ประธานศาลปกครองสูงสุด , ทุกสิ่ง , กสิ , การทำ , ถ้า , เนื้อ

มาร์คขู่ซํ้าอีกงัด9กฎเหล็ก
้วย เผยคลังส่งการบ้านไม่ผ่าน ภายหลังการประชุมนายอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ถึงการมอบนโยบายให้กับรัฐ มนตรีใหม่ว่า ตนยืนยันว่ากฎ 9 ข้อใช้กับทั้งรัฐมนตรีเก่าและใหม่แบบเท่าเทียมกันเหมือนเดิม และได้ย้ำกับ ครม ถึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อถามว่ามั่นใจแค่ไหนว่า ครม จะปฏิบัติตามได้ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ตนมีหน้าที่ในการดูแลให้เป็นเช่นนั้น นายกฯกล่าวอีกว่า ขณะนี้รัฐมนตรีเกือบทุ

Tag : คนอื่น , กฎหมาย , อารมณ์ , ยินดี , ตัว , ก่อน , ประธานรัฐสภา , บรรยากาศ , ขี้ , เดลิน

1


ชั้นในชาย , การเขียนนิยาย , โรคโลหิตจาง , คณะสถาปัตยกรรม , เกมส์ยิงประตู , อาทิมา เสรีธรรมรักษ์ , น้ำลูกพรุน , คิมฮยอนจุง , สร้อยเงิน , เกมเตะฟุตบอล , น้ำสลัดเจ , สาวสวยที่สุดเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , จักรยาน , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , ความรัก , จักรยานเสือหมอบ
www.siamgag.com |