หน้าแรก
 
  กลุ่มประเทศอาเซียน
10 แหล่งท่องเที่ยวเสน่ห์วสันตฤดู
องการสถานที่สำหรับครอบครัว 4 "อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่"ที่ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก ยังเป็นคำตอบที่ดีด้วย สมญานามแห่งการเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน ทำให้ที่นี่แม้เป็นฤดูฝน แต่สภาพบนเขาใหญ่ก็ชุ่มฉ่ำ ป่าไม้ทุ่งหญ้าเขียวขจีสดสวย น้ำตกทุกแห่งไหลแรงส่งเสียงดังก้องป่า ให้ชีวิตชีวาแก่ผู้ไปเยือน สถานที่แห่งที่ 5 ขอแนะนำ "อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า"ตั้ง

Tag : ก่อน , บรรยากาศ , ประเทศไทย , มือ , สถานที่ , สามารถ , หวัด , ราย , อาย , ใกล้

ไตรรงค์รับลูกสอท. เชื่อ6ด.เชื่อมั่นฟื้น
องดองแห่งชาติ หรือ โรดแมป 5 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี รวมถึงการหารือ เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ SME โดยการจัดทำกลุ่มให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการจัดหาตลาดใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้สอดคล้อง กับข้อตกลงการลดภาษีเหลือ ร้อยละ 0 นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ยังเปิดเผยด้วยว่า ตัวเองได้หารือกับ นายกรัฐมนตรี และ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่จะเดิน

Tag : ตัว , บรรยากาศ , รายงาน , ประเทศไทย , ทุน , มือ , สามารถ , ราย , สภาอุตสาหกรรม , ปัญหาความยากจน

อาเซียนเล็งเชื่อมสายส่ง 16 โครงการด้านพลังงาน
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว พลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงสุดกิจการไฟฟ้าของกลุ่มประเทศอาเซียนว่า กลุ่มประเทศ อาเซียนได้วางแผนดำเนินงานความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน โดยมีแผนเชื่อมโยงระบบสายส่งในอาเซียนรวมทั้งหมด 16 โครงการ จากเดิม 15 โครงการ ซึ่งจะทำให้การใช้ไฟฟ้าในภูมินี้ลดลงเหลือ 252 975 เมก

Tag : ก่อน , ประเทศไทย , ทุน , มือ , เสี่ย , สามารถ , ถ้า , มือด้าน , พันธบัตร , การเงิน

พณ.เปิดงานมหกรรมเครื่องจักรกลไทย
ดแทนการนำเข้า ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ย ปีละประมาณ 450 000 ล้านบาท โดยปัจจุบันประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถส่งออกได้ ปีละประมาณ 250 000 ล้านบาท โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

Tag : ตัว , สินค้า , ก่อน , ทุน , การทำ , สามารถ , เกษตร , ค่าเฉลี่ย , เนื้อ , การให้

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
าวิทยาลัยขอนแก่น ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงมาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชไปสู่ความเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถในการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยี ประสบการณ์สู่นักวิชาการรุ่นใหม่โดยเน้นปรับปรุงพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะการผลิต

Tag : พันธุ์ไม้ , นาบ , รถยนต , บัญชี , หาว , ขี้ , รถยน , รายงาน , ประว , ประเทศไทย

จากอาเซียน ผ่านเวียดนาม...อนาคตงาม ๆ ของตลาดผลไม้ไทยในจีน ตอน โอกาสในจีน
รพ่อค้าต่างกังวลว่า อุตสาหกรรมผลไม้ของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้เขตร้อนจะเผชิญกับบททดสอบสำคัญ “อู๋หลี่ถิง” ตลาดขนส่งผักผลไม้ขนาดใหญ่ที่สุดของนครหนานหนิง ภายในตลาดจำหน่ายทั้งผลไม้ที่นำเข้าจากลุ่มประเทศอาเซียนและของประเทศจีนเอง ในส่วนของลำไยท้องถิ่นของกว่างซีได้หมดหน้าฤดูกาลไปนานแล้ว ที่วางขายอยู่ตามแผงล้วนมาจากประเทศเวียดนาม โดยก่อนหน้านี้หลายปีหากต้องการนำเข้าผลไม้จากประเทศเวียดนามและไทยจะต้องไป นำสินค้า

Tag : กวางเจา , ตัว , สินค้า , ก่อน , ฮานอย , โซ่ , เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , รายงาน , ทุน , ฝึกอบรม

Health Food and Ingredient Thailand 2011
คม 2554 เวลา 20 00 06 00 น ผู้จัดงาน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท ฟู้ด อินดัสทรี เน็ทเวิร์ค จากัด ผู้เข้าชมงาน นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ผู้ค้าปลีก ค้าส่ง ผู้จัดจาหน่ายในประเทศไทยและต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 3 6 และประเทศอื่นๆ ไม่ต่ากว่า 20 000 คน ประชาชนทั่วไปในประเทศ ไม่ต่ากว่า 120 000 คน ผู้เข้าร่วมแสดงงาน ประเภทสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสร

Tag : เครื่องเทศ , สินค้า , ปัง , จิต , หาว , มหัศจรรย์ , ประเทศไทย , มือ , กสิ , ธุรกิจอาหาร

HAPUAเล็งชงแผนแม่บทเข้าประชุมครั้งหน้า
ือ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และไทย ส่วน บูรไน ติดภารกิจสำคัญ ในประเทศ โดยผลการประชุมเป็นไปด้วยดี ที่ประชุมเตรียมนำผลการศึกษาแผนแม่บทการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าสู่ที่ประชุมระดับ รมต พลังงานอาเซียน ระหว่างวันที่ 21 23 ก ค ที่ประเทศเวียดนาม ขณะที่ไทยได้ขอความร่วมมือจากกลุ่มประเทศสมาชิก ในการผลักดันและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและแหล่งพลังงานใหม่ๆ เพื่อให้เกิดส

Tag : ตัว , ประเทศไทย , มือ , พลังงานหมุนเวียน , เนื้อ , ริว , ประ , เปิด , ใหม่ , พลังงาน

ไทยเจ้าภาพ ประเดิมจัดประชุมคณะทำงานสินค้ามันสำปะหลังอาเซียน ครั้งที่ 1 เป็นผลสำเร็จ
นค้าเกษตรและป่าไม้ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมคณะทำงานฯ มันสำปะหลังอาเซียนนั้น เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านการผลิตและการตลาด ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมสร้างสัมพันธภาพที่ดีอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆ ของสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ภายในภูมิภาคอาเซียนด้วย โดยในการปร

Tag : สินค้า , รายงาน , ประเทศไทย , มือ , สามารถ , หวัด , ราย , เกษตร , ประ , เปิด

จากอาเซียน ผ่านเวียดนาม...อนาคตงาม ๆ ของตลาดผลไม้ไทยในจีน ตอน บุกตลาดเวียดนาม
"Made in Thailand Outlet 2010 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Hanoi Friendship Cultural Palace กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 5 8 พฤษภาคม 2553 ทำไมต้องเวียดนาม? การขยายตลาดผลไม้ ตลาดเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม เป็นตลาดเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมในการกระจายสินค้าเกษตรของไทย สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับในขณะนี้ก็คือ เศรษฐกิจของเวียดนามกำลังโตขึ้นเรื่อย ๆ จากก่อนหน้านี้ที่เป็นม้านอกสายตาของปร

Tag : กล้วย , ตัว , กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ , สินค้า , ก่อน , ฮานอย , ประเทศไทย , มือ , สามารถ , ราย

มหิดลติดท็อป 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำโลก
มหิดลติดท็อป 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำโลก ผงาด 1 ใน 3 กลุ่มประเทศอาเซียน รศ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า Times Higher Education THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโล

Tag : ประเทศสิงคโปร์ , หาว , ประเทศไทย , สามารถ , วิท , การวิจัย , ประ , เปิด , หิด , มหาวิทยาลัย

ครม.เตรียมถกมาตรการรับมือวิกฤติหนี้กรีซ
ร้อยละ 0 0 8 ของมูลค่าการค้าไทยทั้งหมด แต่หากผลกระทบดังกล่าว ลุกลามไปยังประเทศในกลุ่มสภาพยุโรป อาจส่งผลกระทบ ต่อการค้า และการส่งออกของไทยได้ เนื่องจากตลาดสภาพยุโรป เป็นตลาดสำคัญอันดับ 2 ของไทย รองจากกลุ่มประเทศอาเซียนเนื้อหาโดย INN News

Tag : มือ , ราย , เนื้อ , ใกล้ , ประ , เปิด , ครม , กรม , มิน , เศรษฐกิจไทย

เวียดนามส่งออกสิ่งทอครึ่งปี4.8ล้านเหรียญ
ดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 14 94 ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมดของประเทศ ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ เวียดนามส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเสื้อผ้าสิ่งทอไปยังหลายตลาดที่สำคัญๆ ได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และกลุ่มประเทศอาเซียน และตั้งเป้าว่า ยอดส่งออกเสื้อผ้าสิ่งทอตลอดปีนี้จะมีมูลค่าถึง 10 500 ล้านเหรียญสหรัฐเนื้อหาโดย INN News

Tag : สินค้า , กสิ , ราย , เนื้อ , ประ , ตั้ง , ประเทศเวียดนาม , ญี่ปุ่น , ที่ , ตลาด

เลขาฯอังค์ถัดมั่นใจศก.ไทยโตร้อยละ5
นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาการค้า หรือ UNCTAD กล่าวว่าเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ยังมีอัตราเติบโตต่อเนื่อง จากเม็ดเงินต่างประเทศที่ไหลเข้าออก เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติมองว่า ภูมิภาคอาเซียนยังมีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจ และยังคงแผนการลงทุนต่อไป เพราะในอนาคตอาเซียนเป็นศูนย์กลางก

Tag : ตัว , เศรษฐกิจโลก , เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , ประเทศไทย , ทุน , มือ , เนื้อ , ประ , ต่างประเทศ , อนาคต

ต่างชาติพาเหรดลงทุนอุตฯสิ่งทอ
โลกปี 52 โดยช่วงเดือน ม ค ก พ ที่ผ่าน มาการส่งออกสิ่งทอไทยขยายตัวถึง 35%และเชื่อว่าตลอดปีการส่งออกมูลค่าไม่ต่ำกว่า 7 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 15% การส่งออกสิ่งทอของไทยพบว่าเติบโตทั้งตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน และสหภาพยุโรป อียู ซึ่ง 2 ตลาดนี้ คิดเป็นการเติบโตถึง 50% โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน ซึ่งได้รับอานิสงส์จากเขตเสรีการค้าอาเซียน ทำให้การขายสินค้าระหว่างกันมีการเก็บภาษีในระดับต่ำ ทั้งนี้ผ้าผืนไทยได้รับความส

Tag : กฎหมาย , ตัว , สินค้า , รถยนต , เศรษฐกิจโลก , เดลิน , รถยน , ทุน , มือ , กสิ

กฟผ.ศึกษาแผนแม่บทโครงการระบบส่งไฟฟ้า
น พ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลัง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสูงสุด กิจการไฟฟ้าของกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 26 หรือ HAPUA ที่ จังหวัดเพชบุรี เพื่อร่วมกันจัดตั้งโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้า ระหว่างประเทศในอาเซียน ASEAN Power Grid หรือ APG เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงาน ระห

Tag : ประเทศไทย , หวัด , เนื้อ , ประ , เปิด , พลังงาน , จังหวัด , วันที่ , เปลี่ยน , ตั้ง

จับตาท่าที นายกฯ หารือทวิภาคีบ่ายนี้
นายสมศักดิ์ พิภพภิญโญ ตัวแทนกลุ่มประเทศอาเซียน แถลงว่า กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้เล็งเห็นความสำคัญในการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง MRC ครั้งที่ 1 และพร้อมให้ความร่วมมือ ในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ทั้ง 4 ประเทศ ทั้งนี้ นาย

Tag : ตัว , ประเทศไทย , มือ , เนื้อ , ประ , ท่า , กปร , นาร , ผู้นำ , น้ำ

1


รูปภาพดารา , จัดงานแต่งงาน , อินสตาร์แกรม , เสื้อเกราะ , ผู้หญิงที่น่าเกลียดที่สุดในโลก , การเรียนแพทย์ , เก้าอี้พลาสติก , ผลบอลพรีเมียร์ , คัสตาร์ด , เกมส์โรงแรมเจน , โรงเรียนมหิดล , ฟังเพลงไทย , อวัยวะภายในร่างกาย , อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , จักรยาน , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , ความรัก , จักรยานเสือหมอบ
www.siamgag.com |